فروشنده گردشگری / خانم

توضیحات شغل

فروشنده گردشگری: خانم
شروط گزینش: با سابقه و بدون سابقه کار
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت
چرخشی، از 8:30 تا 15:30 و 15:30 تا 24
تعطیلی ندارد
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق پایه + پورسانت
مزایای جانبی
سرویس رفت و برگشت

مزایا
سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی