کارمند رزرواسیون خانم

توضیحات شغل

کارمند رزرواسیون: خانم
شروط گزینش: نیرو با روابط عمومی بالا، رزرواسیون هتل، فروش خدمات گردشگری، فروش هتل، دارای فن بیان قوی
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: طبق قانون کار: ساعت کار گردشی در دو شیفت کاری
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: طبق قانون کار
مزایای جانبی
بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – پاداش

مزایا
بیمه, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی