کمک حسابدار آقا و خانم

توضیحات شغل

کمک حسابدار: آقا و خانم
شروط گزینش: دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: از 9:30 تا 17:30 (8 ساعت کاری)
روزهای تعطیلی: جمعه ها قطعی و سایر روزهای تعطیل رسمی با هماهنگی
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: طبق قانون کار
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت –
سایر مزایا توافقی بعد از دوره آزمایشی

مزایا
بیمه, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی