کمک قناد آقا و خانم

توضیحات شغل

کمک قناد: آقا و خانم
شروط گزینش: نیروی مجرب، متعهد به کار، غیر سیگاری، با اخلاق، ماهر در زمینه کیک سازی (از لحاظ صاف کردن کیک عالی باشند)
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: توافقی
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی
بیمه تأمین اجتماعی – اسکان – صبحانه – ناهار – شام

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام

موقعیت مکانی