توضیحات شغل

قلیان زن: آقا
شروط گزینش: بین 18 تا 30 ساله، منظم و کارآمد
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: از 12 ظهر تا 00:30
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
: حضوری صحبت می‌شود
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – ناهار – پاداش –
سایر مزایا حضوری صحبت می‌شود

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی ناهار, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی