توضیحات شغل

سالن کار: آقا و خانم
شروط گزینش: با مدارک شناسایی کامل و گواهی عدم سوءپیشینه / آموزش‌های لازم حین کار داده خواهد شد / حقوق و مزایای عالی
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: 10 ساعت
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
حداقل دریافتی: 10,000,000 تومان
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – ناهار – شام – پاداش – انعام –
((محل اسکان مناسب جهت بانوان و آقایان))

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی