میزبان/هاست خانم

توضیحات شغل

میزبان / هاست خانم
شروط گزینش: با سابقه کار در رستوران و آشنایی نسبی به صندوق، دارای گواهی عدم سوءپیشینه و مدارک شناسایی کامل
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: 10 ساعت
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
حداقل دریافتی 12,000,000 تومان
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – ناهار – شام – انعام

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی