کارشناس فروش

توضیحات شغل

نیروی کارشناس فروش با سابقه حداقل یک سال
دارای تسلط کامل بر فروش و ارتباط مشتری
حقوق و مزایای ماهیانه بابت 8 ساعت کار در روز: حقوق پایه + کمک معیشتی + تخصص + حق مسکن + تارگت از فروش
حقوق دریافتی: حداقل 18/000/000 تومان
مزایای ویژه: بیمه تامین اجتماعی، سرویس رفت و برگشت، پرداخت به موقع حقوق

مزایا
بیمه, سرویس رفت و برگشت, وام پرسنلی, کمک هزینه اجاره منزل, هدایای مناسبتی

موقعیت مکانی