توضیحات شغل

فروشنده آقا
فروشنده مسلط، با سابقه کاری حداقل یک سال، سن 20 تا 25، مرتب و منظم، هماهنگ با دیگر نیروها، متعهد و با شخصیت و احترام
مدت همکاری دائمی
ساعات کار تایم بازار یک روز 10 تا 23، روز بعد 16 تا 23:30، چرخشی
حقوق پایه + پورسانت دریافتی از 17,000,000 تا 20,000,000 تومان
مزایای جانبی
حقوق 17.000.000 تومان و از ماه دوم با توجه به فروش و نوع همکاری افزایش تا 20.000.000
بدون اسکان

موقعیت مکانی