نیروی ساده (کارگر)

توضیحات شغل

نیروی ساده، منظم و مرتب، حداکثر 35 ساله، غیر سیگاری
تمام وقت: 10 ساعت در روز
جمعه ها نیمه وقت
حقوق ثابت
: 10.000.000 تومان
اسکان – ناهار – پاداش –
پاداش و افزایش حقوق در صورت رضایت

مزایا
محل اسکان, وعده غذایی ناهار
کارت پایان خدمت
نیاز نیست

موقعیت مکانی