آزمون استخدام کارشناس فناوری اطلاعات در فرودگاه بین المللی کیش

توضیحات شغل

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در نظر دارد به منظور تکمیل کادر عملیاتی و تأمين نيروی انسانی متخصص در فرودگاه بین المللی کیش در حوزه مشاغل فنی و مهندسی، تعداد ۲۳ نفر آقا از طریق آزمون استخدامي و مصاحبه های تخصصی، بر اساس شرایط ذیل استخدام نماید.

بخش اول – شرایط عمومی داوطلبان
۱) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲) اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی.
۳) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴) دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل در رشته ها و گرایش های ذکر شده. (رشته های تحصیلی مورد نیاز، در شرایط احراز مشاغل، در بخش چهارم درج شده است)
۵) داشتن سلامت جسمی، روانی و توانایی برای انجام وظایف محوله.
۶) عدم اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روان گردان.
۷) نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
۸) عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری هم چون عدم محکومیت به مجازات های اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذیصلاح.
۹) داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته سایر دستگاه های اجرایی باشند.
۱۰) به استناد ماده(۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا می باشند، پس از پذیرفته شدن در آزمون، در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه های اجرایی باشند.
توضیح : مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون می باشد.
بخش دوم – شرایط اختصاصی داوطلبان
۱) دارا بودن حداقل ۲۲ سال سن (بیست و دو سال سن – متولدین قبل از ۰۱-۰۹-۱۳۸۰) و حداکثر ۳۲ سال سن (سی و دو سال سن – متولدین بعد از ۰۱-۰۹-۱۳۷۰) برای کلیه داوطلبان.
تبصره : در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به متقاضیان متأهل که دارای فرزند می باشند، یکسال به ازای داشتن هر فرزند، به سقف محدوده سنی به شرح ذیل اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است که سنوات قابل افزایش برای تأهل و داشتن فرزند، حداکثر پنج سال می باشد.
– متقاضیان استخدام دارای یک فرزند، ۳۳ سال سن، متولدین ۰۱-۰۹-۱۳۶۹ الی ۰۱-۰۹-۱۳۷۰
– متقاضیان استخدام دارای دو فرزند، ۳۴ سال سن، متولدین ۰۱-۰۹-۱۳۶۸ الی ۰۱-۰۹-۱۳۶۹
– متقاضیان استخدام دارای سه فرزند، ۳۵ سال سن، متولدین ۰۱-۰۹-۱۳۶۷ الی ۰۱-۰۹-۱۳۶۸
– متقاضیان استخدام دارای چهار فرزند، ۳۶ سال سن، متولدین ۰۱-۰۹-۱۳۶۶ الی ۰۱-۰۹-۱۳۶۷
– متقاضیان استخدام دارای پنج فرزند، ۳۷ سال سن، متولدین ۰۱-۰۹-۱۳۶۵ الی ۰۱-۰۹-۱۳۶۶

۲) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) برای آقایان. (معافیت پزشکی مورد قبول نمیباشد)
۳) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد. لازم به ذکر است که داوطلبان در زمان ثبت نام اینترنتی، می بایست فارغ التحصیل بوده و گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی ارایه نمایند.
۴) دارا بودن حداقل معدل کل مدرک تحصیلی با نمره ۱۴ درج شده در در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی.
۵) مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل (بخش چهارم) و همچنین مدارک معادل و افتخاری، برای شرکت در آزمون و استخدام، مجاز نمی باشند.
۶) داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در آزمون، ثبت نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قید شده در بخش چهارم ؛ یکسان باشد.
توضیح مهم : صرفا فارغ التحصیلان رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در بخش چهارم می توانند در آزمون ثبت نام نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرآیند جذب و استخدام مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی داوطلبان با شرایط ذکر شده در این آگهی منطبق نباشد، از ادامه فرآیند گزینش و استخدام حذف شده و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.
به عنوان مثال : نام رشته های تحصیلی ذکر شده در بخش شرایط احراز شغل ها، به سه صورت آمده است:
الف- با ذکر کلمه “گرایش” ، مثال : مهندسی برق (قدرت)، که منظور گرایش خاصی از یک رشته تحصیلی می باشد و شامل دیگر گرایش های این رشته نمی شود.
ب- بدون ذکر کلمه “گرایش” و یا با ذکر عبارت “همه گرایشها” ، مثال : مهندسی برق و یا مهندسی برق (همه گرایشها) که همه گرایشهای این رشته تحصیلی را شامل می شود.
ج- با ذکر عنوان “بدون گرایش” مثال : مهندسی برق (بدون گرایش) که صرفاً همین رشته تحصیلی بدون هیچگونه گرایشی را شامل می شود.
۷) داوطلبان متقاضی حتماً می بایست در یک رشته خاص (صرف نظر از گرایش) ادامه تحصیل داده باشند و مقاطع تحصیلی در یک گروه مرتبط باشد. فرآیند احراز مدارک، رشته و گرایش؛ در اختیار کمیته منابع انسانی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش می باشد.
به عنوان مثال :
– اگر یک نفر دارای فوق دیپلم کامپیوتر، لیسانس برق، فوق لیسانس مدیریت، دکتری علوم سیاسی باشد ؛ مورد قبول نمی باشد و از لیست حذف خواهد شد و اجازه ادامه فرآیند آزمون را ندارد.
– اگر یک نفر دارای فوق دیپلم برق -الکترونیک، لیسانس برق-قدرت، فوق لیسانس برق-کنترل، دکتری برق-مخابرات سیستم باشد ؛ مورد قبول بوده و در ادامه فرآیند آزمون، مجوز حضور خواهد داشت.

بخش سوم – تذکرات و یادآوری های مهم
۱) چنانچه در حین مراحل استخدام و پس از آن ثابت شود که هرگونه مدارک ارایه شده و یا اظهارات داوطلب خلاف واقع می-باشد، از ادامه مراحل استخدام جلوگیری به عمل خواهد آمد.
۲) چنانچه افراد بومی کیش، در آزمون مقدماتی (آزمون کتبی) قبول شوند، در مراحل بعدی، امتیاز بومی بودن لحاظ خواهد شد. استفاده از اولویت بومی به موجب تأیید ساکن بودن و حداقل پنج سال سکونت با ارائه یکی از مدارک و مستندات ذیل امکان پذیر خواهد بود :
الف – گواهی اشتغال به کار رسمی، پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه و ارایه سابقه از اداره بیمه تامین اجتماعی کیش به مدت پنج سال تمام معادل ۱۸۲۶ روز.
ب- استعلام از اداره کارت کیشوندی سازمان منطقه آزاد کیش و تأیید سابقه سکونت یا تحصیل یا اشتغال به مدت پنج سال تمام معادل ۱۸۲۶ روز.
توضیح مهم : اسناد و مدارک محل سکونت (اعم از مالکیتی یا استیجاری) مورد تایید نبوده و ملاک بومی بودن نمی باشد.
۳) حضور متقاضی در آزمون مذکور، به منزله استخدام قطعی ایشان نبوده و افرادی که پس از موفقیت در آزمون های مذکور انتخاب شوند؛ به مدت سه ماه به صورت آزمایشی مشغول به کار خواهند شد و دوره آموزشی مرتبط را سپری خواهند کرد. متقاضیان در صورت قبولی در این دوره و هم چنین رضایت از عملکرد ایشان و بر اساس رای کمیته منابع انسانی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، استخدام خواهند شد.
۴) هزینه های مربوط به آزمون های فوق الذکر بر عهده متقاضیان بوده و مبالغ پرداختی قابل استرداد نمی باشد.
۵) آزمون های مذکور، مرحله به مرحله بوده و در صورتی که متقاضیان در مرحله قبلی پذیرفته شوند، مجاز به حضور در مرحله بعد خواهند بود. عدم شرکت در هر یک از آزمون های مذکور به منزله انصراف از تقاضا تلقی میگردد.
۶) افرادی که پس از طی مراحل استخدام، موفق به قبولی نهایی شوند، در دفترخانه اسناد رسمی، متعهد و ملزم می گردند در فرودگاه بین المللی کیش به مدت ۱۵ سال، مشغول انجام وظیفه شوند و جابجایی ایشان به محلی دیگر امکان پذیر نمی-باشد.
۷) افرادی که پس از طی مراحل استخدام، موفق به قبولی شوند؛ منزل مسکونی بر عهده خود ایشان بوده و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، تعهدی در خصوص اسکان کارکنان ندارد.
۸) ساعت کار کارکنان مشاغل مذکور به صورت نوبت کاری و شیفت های چرخشی شبانه روزی خواهد بود.
9) تمامی فرآیند ثبت نام به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه الکترونیکی www.kishports.com خواهد بود. لازم به ذکر است که به تماس های تلفنی و مراجعات حضوری متقاضیان پاسخی داده نخواهد شد و متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال از طریق وب سایت www.kishports.com پیام ارسال فرمایند.
۱۰) آزمون کتبی به صورت چهار گزینه ای (تستی) و از دروس ذیل خواهد بود :
۱۱-۱- مبانی فیزیک هالیدی- جلد اول
۱۱-۲- ریاضی عمومی یک، تألیف حسین فرامرزی
۱۱-۳- زبان عمومی – جلد اول، تألیف علیرضا زارع
۱۱) ثبت نام اینترنتی از روز پنج شنبه مورخ ۲۵-۰۸-۱۴۰۲ آغاز و تا روز جمعه مورخ ۰۳-۰۹-۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.
۱۲) تاریخ برگزاری آزمون کتبی، روز جمعه مورخ ۱۰-۰۹-۱۴۰۲ خواهد بود.

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام
کارت پایان خدمت
نیاز است

موقعیت مکانی