نیروی عملیات بار آقا

توضیحات شغل

نیروی عملیات بار آقا
شروط گزینش: کار عملیاتی و گرفتن بار مسافر
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی