توضیحات شغل

نیازمند فروشمده خانم هستیم
ساعت کاری: 10 الی 13:45 و 17:30 الی 22:45
دارای بیمه تامین اجتماعی، سرویس رفت و برگشت و بیمه تکمیلی

مزایا
بیمه, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی

تصاویر