توضیحات شغل

نیازمند مدیر فروش آقا یا خانم هستیم
با ظاهری آراسته، روابط اجتماعی عالی، فن بیان خوب، مسلط به بازار
مدت همکاری دائمی، حقوق توافقی، دارای بیمه، پاداش، انعام
حقوق پانزدهم ماه بعد از شروع پرداخت میشود.

مزایا
بیمه

موقعیت مکانی