سالنکار آقا

توضیحات شغل

سالن کار: آقا
شروط گزینش: ظاهر آراسته، روابط عمومی مناسب، دارای روحیه کار تیمی و به دور از حاشیه
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – اسکان – صبحانه – ناهار – شام –
عیدی و پاداش مطابق قانون
▼ راه‌های ارتباط با کارفرما ▼
⚠️ ساعات تماس : از 11 تا 16

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام

موقعیت مکانی