توضیحات شغل

ظرفشوی: آقا
شروط گزینش: ماهر، دارای نظم و روحیه کار تیمی، به دور از حاشیه
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – اسکان – صبحانه – ناهار – شام –
عیدی و پاداش مطابق قانون
▼ توضیحات تکمیلی ▼
“مراجعه حضوری ضروری می‌باشد”

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام

موقعیت مکانی