خانه دار هتل آقا و خانم

توضیحات شغل

خانه دار هتل: آقا و خانم
شروط گزینش: دارای سابقه کاری مرتبط، روحیه کار تیمی، منظم و با اخلاق، آراستگی ظاهری
مدت همکاری: قراردادی
ساعات کار: تمام وقت: 9 ساعت (چرخشی)
روزهای تعطیلی: یک روز آف در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام –
بیمه از روز اول همکاری، اسکان رایگان، پاداش پرسنل نمونه آخر ماه، هدایای مناسبتی
▼ توضیحات تکمیلی ▼
متقاضیان کار جهت تکمیل فرم استخدامی یک قطعه عکس و اصل مدرک شناسایی همراه داشته باشند.

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت, هدایای مناسبتی

موقعیت مکانی