میزبان / هاست آقا و خانم

توضیحات شغل

میزبان / هاست آقا و خانم
شروط گزینش: حداکثر 30 ساله، دارای سابقه کاری مرتبط، روحیه کار تیمی، منظم و با اخلاق، آراستگی ظاهری و موجه، بدون تاتو و پیرسینگ
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: 9 ساعت در روز
روزهای تعطیلی: یک روز آف در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام – پاداش –
((اسکان رایگان فقط برای آقایان))، بیمه از روز اول همکاری، پاداش پرسنل نمونه آخر ماه، هدایای مناسبتی، بیمه تکمیلی (اختیاری)

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی