کارپرداز ( مسئول خرید و تدارکات)

توضیحات شغل

کارپرداز: آقا (انجام امور اداری مربوطه)
شروط گزینش: دارای وسیله نقلیه شخصی (خودرو یا موتور)
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تایم اداری: از 9 تا 16
روزهای تعطیلی: جمعه
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق توافقی دریافتی از 90,000,000 تا 120,000,000 تومان
مزایای جانبی
اسکان – ناهار

مزایا
محل اسکان, وعده غذایی ناهار

موقعیت مکانی