انباردار

توضیحات شغل

انبارداري كه تسلط به چيدمان و دسته بندي اجناس و اقلام مصرفي داشته باشد

مزایا
بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت, وام پرسنلی
کارت پایان خدمت
نیاز است

موقعیت مکانی