مدرس زبان انگلیسی

توضیحات شغل

استخدام 50 نفر مدرس زبان انگلیسی
سکونت در جزیره زیبای کیش الزامی است

مزایا
بیمه, کمک هزینه آموزشی, مرخصی طولانی, تخفیف خدمات و محصولات
کارت پایان خدمت
نیاز است

موقعیت مکانی