متصدی برای اتاق برفی

توضیحات شغل

استخدام متصدی برای اتاق برفی در میکا مال کیش

موقعیت مکانی