توضیحات شغل

ویتر: خانم
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام –
(بیمه از روز اول همکاری)) / پاداش پرسنل نمونه
▼ توضیحات تکمیلی ▼
متقاضیان با اصل مدارک شناسایی و عکس، مراجعه نمایند.

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی