پذیرشگر هتل آقا و خانم

توضیحات شغل

شروط گزینش: ترجیحاً با سابقه هتلی / ارائه مدارک شناسایی الزامی می‌باشد.
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت
روزهای تعطیلی: یک روز آف هفتگی
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: طبق قانون کار: امکان افزایش باتوجه به توانمندی
مزایای جانبی
بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام –
((اسکان برای آقایان مجرد))

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی