مدیر رستوران

توضیحات شغل

حقوق و مزایا نسبت به مهارت شما تعیین میشود
دارای اسکان
بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی
سرویس ایاب ذهاب
وعده های کامل غذایی
ئاداش، بهره وری، معرفی نامه جهت تسهیلات بانکی پس از یک دوره کار مستمر

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت, وام پرسنلی

موقعیت مکانی