کارگر ساده/آقا

توضیحات شغل

کارگر: آقا
شروط گزینش: دارای سابقه کاری
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: طبق قانون کار
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام
▼ توضیحات تکمیلی ▼
مصاحبه فقط بصورت حضوری انجام می‌پذیرد.

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی