گارسون (ویتر)

توضیحات شغل

گارسون: آقا
شروط گزینش: دارای سابقه کار مرتبط
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: 10 ساعت کاری
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام
▼ توضیحات تکمیلی ▼
لطفا در غیر ساعات کاری تماس نگیرید

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی