پذیرشگر هتل آقا و خانم

توضیحات شغل

عنوان شغلی و جنسیت
پذیرشگر هتل: آقا و خانم
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: از ۸ تا ۱۶
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: حقوق ثابت
مزایای جانبی
بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام
مراجعه حضوری: از ۱۰ تا ۱۶

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی