کارمند اجرایی

توضیحات شغل

کارمند اجرایی: آقا و خانم
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: از ۸ تا ۱۸
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: حقوق ثابت
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام
برای مصاحبه به آدرس هتل مراجعه کنید.

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی