توضیحات شغل

انباردار: آقا
شروط گزینش: دارای 3 سال سابقه انبار داری هتل
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت از 8 تا 18روزهای تعطیلی: جمعه
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق ثابت
مزایای جانبی
بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی