بل بوی (نگهبان یا خدمه درب هتل)

توضیحات شغل

بل بوی: آقا
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار
تمام وقت: شیفت شب، از ۲۰ تا ۸ صبح
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: طبق قانون کار
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – اسکان – صبحانه – ناهار – شام

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام

موقعیت مکانی