خدماتی / نظافتچی خانم

توضیحات شغل

نیروی خدماتی منظم و با اخلاق خانم
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: پاره وقت: از 7 تا 14 (شیفت کاری بانوان)
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: حقوق ثابت

موقعیت مکانی