توضیحات شغل

آشپز: آقا
شروط گزینش: منظم و بدون حاشیه
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: طبق قانون کار: 8 ساعت در روز
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق: توافقی
مزایای جانبی
بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی