کمک انباردار آقا

توضیحات شغل

شروط گزینش: دارای سابقه کاری مرتبط
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: 10 ساعت کاری
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق ثابت
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام – بیمه تکمیلی

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام

موقعیت مکانی