پذیرشگر آقا / خانم

توضیحات شغل

پذیرشگر: آقا و خانم
شروط گزینش: متصدی امانات و راهنمای میهمانان، بین 22 تا 32 ساله، با حداقل تحصیلات دیپلم
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: طبق قانون کار
روزهای تعطیلی: یک روز در هفته
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق ثابت: حداقل دریافتی 9,000,000 تومان
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – ناهار – بیمه تکمیلی

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی ناهار, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی