استخدام نیروی حراست با جای خواب

توضیحات شغل

حقوق و مزایای قانونی
اضافه کاری
جای خواب
سه وعده غذا

مزایا
بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام
کارت پایان خدمت
نیاز است

موقعیت مکانی