توضیحات شغل

حضور در جزیره برای مصاحبه حضوری
تمام وقت: دو شیفت مجزا، از ۸ تا ۱۸ یا ۱۸ تا ۵ صبح
اسکان – صبحانه – ناهار – شام
۱ روز در هفته تعطیل

مزایا
محل اسکان, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام
کارت پایان خدمت
نیاز نیست

موقعیت مکانی