توضیحات شغل

به نیروی بارتندر نیازمندیم
تمام شرایط کار و حقوق و مزایا بعد از ارسال رزومه از تلگرام یا واتساپ گفته خواهد شد.

موقعیت مکانی