توضیحات شغل

به نیروی باریستا نیازمندیم
تمامی شرایط کاری حقوق و مزایا بعد از فرستادن رزومه در واتساپ یا تلگرام گفته خواهد شد.

موقعیت مکانی