توضیحات شغل

به نیروی وارد به پیتزا کار نیازمندیم
رزومه خود را در واتساپ یا تلگرام ارسال کنید.
بعد از تایید شرایط کار گفته خواهد شد.

موقعیت مکانی