کمک آشپز

توضیحات شغل

عنوان شغلی و جنسیت: کمک آشپز: آقا و خانم
شروط گزینش: سابقه کار کمک آشپزی، روحیه کار تیمی، تسلط به غذاهای ایرانی و کبابها، مسئولیت‌پذیری و عدم اعتیاد الزامی می‌باشد.
مدت همکاری: دائمی
ساعات کار: تمام وقت: از 7 تا 18
▼ حقوق و مزایای جانبی ▼
حقوق ثابت: پرداخت به موقع + پاداش
دریافتی از: 10,000,000 تا 15,000,000 تومان
مزایای جانبی: بیمه تأمین اجتماعی – سرویس رفت و برگشت – اسکان – صبحانه – ناهار – شام – پاداش –
(اسکان فقط برای آقایان)

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت

موقعیت مکانی