محیط شغلی سمّی: نشانه‌ها، پیامدها و راهکارها

محیط شغلی سمّی: نشانه‌ها، پیامدها و راهکارها

محیط کار سمی، محیطی است که در آن افراد، فرهنگ و جو کلی شرکت آن‌قدر منفی و بد است که جلوی رشد و پیشرفت شرکت را می‌گیرد و حتی اثرات منفی بر زندگی شخصی کارمندان می‌گذارد. از آنجایی که بانوان محترم از نظر روحی دارای روحیه‌ای احساسی و عاطفی هستند شاید بتوان گفت این مقاله اهمیت بسیار بیشتری برای آن‌ها دارد. لذا پیش از آنکه به دنبال کار در کیش با جای خواب برای خانم بگردید بهتر است به خواندن این مطلب مهم ادامه دهید تا مجبور نباشید پس از شروع به کار در یک محیط سمّی به آن پی ببرید.

نشانه‌های محیط کار سمّی

محیط کار سمی می‌تواند نشانه‌های مختلفی داشته باشد. برخی از این نشانه‌ها عبارت‌اند از:

 • عدم اعتماد و سوءظن بین افراد
 • عدم احترام و تبعیض
 • سرزنش و انتقاد مداوم
 • تغییر مکرر مدیران
 • عدم شفافیت و عدم پاسخگویی
 • عدم وجود فرصت‌های رشد و پیشرفت

پیامدهای محیط کار سمّی

محیط کار سمی می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. برخی از این پیامدها عبارت‌اند از:

 • کاهش بهره‌وری و تولید
 • افزایش هزینه‌های شرکت
 • افزایش غیبت و ترک کار
 • کاهش انگیزه و روحیه کارمندان
 • افزایش استرس و بیماری‌های روانی

راهکارهای مقابله با محیط کار سمّی

اگر در یک محیط کار سمی کار می‌کنید، می‌توانید از راهکارهای زیر برای مقابله با آن استفاده کنید:

 • اگر امکان دارد، از محیط کار خارج شوید و به دنبال کار دیگری باشید.
 • اگر امکان خروج از محیط کار را ندارید، سعی کنید با رفتار خود تأثیر محیط کار را کاهش دهید.
 • با دیگر کارمندانی که با این مشکل مواجه هستند، متحد شوید و برای بهبود وضعیت محیط کار تلاش کنید.
 • از منابعی مانند مشاوران یا متخصصان منابع انسانی برای کمک بگیرید.

نتیجه‌گیری

محیط کار سمی می‌تواند اثرات مخربی بر افراد، شرکت و حتی جامعه داشته باشد. بنابراین، مهم است که از نشانه‌های این نوع محیط آگاه باشیم و برای مقابله با آن تلاش کنیم.

ارسال دیدگاه